Chytrý dům

  • Home
  • /
  • Chytrý dům

Chytrý dům

SMART HOME

Všechny vily Na Meandru budou vybaveny ve větší či menší míře inteligentním řízením:
vytápění, větrání, zastínění, osvětlení, chlazení a využití slunce – fotovoltaický + termický systém (dle typu Standardů).

Vytápění tepelným čerpadlem země voda

Vily Na Meandru budou osazeny tepelným čerpadlem s vrtem zapuštěným do skály. Hloubky vrtů navrhneme dle skutečné potřeby domů a také dle vydatnosti referenčního vrtu. Ten bude po nějakou dobu sledován a měřen, abychom získali dokonalou představu o výkonu prostředí.

Fungování tepelného čerpadla celý dům udrží trvale na požadované teplotě. Omezuje se pouze teplota v ložnicích, pokud si to majitel domu přeje. To vytváří příjemné klima a zjednodušuje se systém ovládání, bez vlivu na konečnou spotřebu. Dle našich zkušeností, jen malé procento lidí využívá sofistikovanější řízení teplot v jednotlivých pokojích. Při použití akumulačního sytému topení (podlahové) je totiž regulace jednotlivých pokojích nepružná a setrvačnost nedovoluje rychlé změny prostorové teploty.

Větrání

Dnešní nové domy s maximálním zateplením a těsností stavebních otvorů (oken, dveří) potřebují větrat. Problematika větrání obytných prostor je velmi rozsáhlá a má nezanedbatelný vliv na ekonomiku provozu domu. Z toho důvodu se do větracích systémů vřazují rekuperační jednotky, které část energie z větraného vzduch vracejí zpět do domu.

Základ chytrého řízení spočívá v regulaci výkonu, jinými slovy, když jsou lidé doma, rekuperace je spuštěna na vyšší výkon, jakmile odejdou stahuje se na minimum. Další úroveň je pak nastavována pro případ zvýšeného počtu lidí (velké návštěvy), anebo je v domě nějaký zdroj znečištění vzduchu (např. z kuchyně).

Zastínění

Ve většině vil budou na většině oken instalovány rolety. Jejich řízení bude vycházet z požadavků nových majitelů a také z orientace oken. Ve době, kdy není nikdo doma, jsou řízeny automaticky. Při slunečním svitu rolety sjíždějí a naklánějí se, aby odstínily přímé paprsky, ale současně zajistily dostatek světla uvnitř. Vily stojí na krásné jižní stráni – proto si téma zastínění/oslunění zaslouží pečlivou pozornost.

Světla

Světla jsou ovládána vždy podle individuálních požadavků obyvatel domu. Toto řízení dle nastaveného scénáře automaticky spíná a vypíná osvětlení, lze ale nastavit i ruční ovládání. Záleží na vaší preferenci. Také rozsah hry světel – intenzita, časování nebo barevnost – záleží na zvolených standardech a náladě majitele.

Chlazení

Řízení chlazení je podobné systému vytápění a bude zajištěno stropním chlazením založeným na řízené cirkulaci chladné vody. Pracuje se s požadovanou teplotou, která se automaticky udržuje, což noví majitelé vil ocení především v letních měsících.

Řízení solárních systémů

TERMICKÝ solární systém používáme pro pro ohřev vody. Získaná energie se automaticky řízeně ukládá dle priorit: nejprve do teplé vody a následně do topení, případně bazénu, anebo pro pozdější využití do země – do vrtu.

FOTOVOLTAICKÉ panely využíváme pro výrobu elektřiny. Tady je řízení její distribuce trochu složitější. První je okamžitá spotřeba elektrické energie v domě. Pak přichází na řadu energetické úložiště – baterie, a nakonec se rozhoduje, co s přebytky. Je možné například spustit chlazení níže než na nastavenou teplotu, anebo naopak topení na lehce vyšší teplotu, než byla dosud nastavená. Dalšími variantami je využití přebytkové energie na bazénovou filtraci, větrání apod. Co se v domě vyrobí, snažíme se v domě i udržet – pro pozdější potřebu. Naším záměrem je dosahování co nejvyšší úrovně energetické soběstačnosti.

CHYTRÉ ŘÍZENÍ VILY můžeme dle požadavků nového majitele rozšířit o zabezpečení domu vč. kamerového systému, vrátný systém + vjezdovou bránu, ovládání audio systémů a další elektronicky ovládané systémy, které je možné zařadit do chytrého ovládání SMART HOME.