Komplexní energetika

  • Home
  • /
  • Komplexní energetika

Topení a chlazení

V této oblasti mohou domy hodně ušetřit. Úspora však není dosažena pouze zateplením a hermetickým uzavřením domu, volbou kvalitních výplní apod. To by dnes mělo být úplnou samozřejmostí u všech budov a platí to i pro naše domy Na Meandru. Velkých úspor dosahujeme navíc tím, že řešíme topení a chlazení vhodným zdrojem.

Existuje řada variant zdrojů tepla i chladu, ale jen některé jsou maximálně ekologické a provozně výhodné. Pro co nejlepší využití energií za současného výrazně ekologického řešení je vhodné používat takový zdroj, který energii nejen vyrábí a dodává, ale je také schopen použitou energii znovu využívat – rekuperovat. Zvolili jsme tepelné čerpadlo systému země/voda. Máme know-how, jak čerpadlo správně nastavit a zapojit, aby využívalo k získávání energie nejen vrt, ale i odpadní teplo z domu. Je to komplexnější řešení pro developerské projekty prozatím neobvyklé, nicméně nám na vysoké kvalitě domů záleží.

Fotovoltaický systém

V dnešní době téměř vše, co v domech i jinde používáme, závisí v podstatě na elektřině, a závislost na dodávce ze sítě je proto enormní. Naše domy jsou nejen nízkonákladové, ale nabízejí svým majitelům značnou nezávislost. Část své potřebné energie čerpají ze Slunce. Tím nejenže chráníme přírodu, ale pomáháme k soběstačnosti vašich budoucích domácností. Solární fotovoltaický systém vám vyrobí okolo 70% potřebné energie, kterou nemusíte nikomu platit. V domech je vyřešen i nesoulad mezi výrobou a spotřebou – tedy pro případy, kdy FV panely vyrobí více energie, než je v dané chvíli v domě třeba. V domě jsou umístěné bateriové úložiště. Je to nákladný systém vhodný zejména pro ekologicky smýšlející lidi se smyslem pro svobodu. Panely jsou esteticky zakomponovány do celkového designu zelených stěn.

Ohřev teplé vody

U moderních staveb představuje ohřev vody podstatnou část nákladů. Ekologických a také ekonomických řešení je hodně. Naše domy jsou nejen dobře tepelně izolovány, ale jsou také vybaveny ekologickým, nízkonákladovým systémem na ohřev vody. Využíváme termický solární systém. Jeho největší výhodou je dlouhá životnost, minimální náklady na servis i provoz. Solární ohřev se používá od doby, co lidé zjistili, že teplou vodu potřebují. Dnes k tomu slouží mnohem důmyslnější výrobky než kdysi, přesto nejmocnější zdrojem je a zůstává Slunce. Ohřátá voda tímto způsobem nemusí být využita jen pro mytí, sprchování, ale také pro pračky, myčky apod, a v neposlední řadě také pro bazény. Náš termický solární systém pokrývá spotřebu v podstatné části roku, a navíc produkuje v nejslunnějším období přebytky energie. Tyto přebytky se běžně neřeší, nicméně nízkoenergetické domy Na Meandru jdou dál. Ve spojení s tepelným čerpadlem systému země-voda tuto energii ukládáme k využití, až bude potřeba, v obdobích menšího slunečního svitu.

Voda a její využití

Do domu přitéká drahá a drahocenná voda, kterou většina domácností po jakémkoli i drobném použití posílá do kanalizace. Přitom lze již při výstavbě řešit, jak s vodou hospodařit. Voda se k domu nedostává pouze potrubím, ale samozřejmě také deštěm a sněhem. Tuto vodu budeme na pozemku společně s odpadní vodou shromažďovat a používat pro zálivku zahrad. V celém hodnocení zacházení s odpadní vodou nejde jen o vodu samotnou, ale také o energii, kterou jsme do ní vložili. Naše nízkoenergetické domy odebírají zpětně teplo z použité teplé vody, které ihned využijí pro ohřev nové vody, nebo teplo ukládají do vrtu pro pozdější využití. Kromě splachování toalet využívají domy odpadní vodu beze zbytku.