Na slunečné stráni nad Vltavou vyroste 15 krásných a perfektně stavebně i technologicky dořešených pokrokových domů. Záměrem Jana Turka, developera nového, moderního projektu NA MEANDRU, bylo vytvořit pro budoucí majitele krásné a ekologické bydlení s příjemným vlivem na okolí a dobrou dostupností. Do přípravy a realizace projektu jsou zapojeny znalí partneři v oblasti projekce, architektury, energetiky i designu. Hlavním cílem projektu je vytvořit krásné DOMY PRO BUDOUCNOST. Domy jsou skvěle připraveny pro rostoucí nároky na hospodaření s energií v zimě i v létě a jdou naproti i novým trendům hospodaření s vodou. Nabízejí nejen nízké provozní náklady, ale také inteligentní energetickou nezávislost (až 8 měsíců nezávislosti na vnějších dodavatelích). Nezávislost a nízkonákladovost běžného hospodaření zajišťuje trojí synergicky propojená a uživatelsky vstřícná solární technologie v kombinaci s tepelných čerpadlem země – voda. Slunečná stráň a skalnaté podloží nabízejí pro toto řešení dokonalé podmínky. Ve využívání technologií bude o majitele domů nadále pečovat jedna z dodavatelských firem developera – Slunce Invest Pro, specializující se na nezávislou energetiku.

Slovo developera

Mým záměrem je vytvořit pro budoucí majitele domů krásné a ekologické bydlení s příjemným vlivem na okolí a dobrou dostupností. Ke své práci přistupuji hlavou, ale hlavně srdcem. Využívám své zkušené partnery v oboru stavitelství, architektury a designu a také své zkušenosti a specializaci v oblasti energetických řešení domů pro budoucnost. Jako hlavní zdroj tepla pro nízkoenergeticky stavěné domy jsem zvolil tepelné čerpadlo systému země - voda. Mezi hlavní důvody patří nulový venkovní hluk, lepší provozní parametry a mnohem výhodnější zacházení s energií a v létě i přebytek tepla, který budeme ukládat do vrtu. V zimě tuto energii využijeme pro zlepšení provozních podmínek tepelného čerpadla. V oblasti jsme pro to našli ideální prostředí – skalní masiv. Fotovoltaická elektrárna s úložištěm elektrické energie pak zajistí spotřebu elektřiny v domě. Teplá voda v domě a zajištění vyhřívání bazénu či vířivky budou řešeny termickým systémem.

Svažitý pozemek projektu je obrácený na jih, solární energie bude využita maximálně, jak to jen příroda, okolí a design domů umožní – domy pro ni budou skvěle připravené a nastavené. Spolu s vyspělou technologií domů nabízíme samozřejmě po domluvě s novými majiteli i následnou péči a její údržbu.

Zaměřili jsme se i na ekologické zacházení s vodou. Domy budou maximálně využívat odpadní vodu - jak pro získávání tepelné energie, tak k uchování vody pro zálivku zahrady. Pro posílení užitkové vody na území chceme využívat dokonce vody z Vltavy. Podpoříme tak již zmiňované krásné prostředí.

Pevně věřím, že se nám podařilo nabídnout skutečně výjimečnou možnost bydlení a těším se na spolupráci se všemi budoucími majiteli našich krásných, hlavou i srdcem promyšlených domů.“

Jan Turek
Slunce Invest Pro, s.r.o.

Slovo developera
země
15 luxusních domů
na jižní stráni
nad řekou

Více
voda
ekologické
hospodaření
s vodou

Více
oheň
domy
s komplexní
energetikou

Více
vzduch
Lokalita
nad vltavským
meandrem

Více

ZEMĚ – LOKALITA JAKÁ JINDE OPRAVDU NENÍ

Jižní stráň - unikátní, skvěle připravené území pro výstavbu - vysoko na skále, přímo NA MEANDRU Vltavy. To je jedna z mnoha velkých předností projektu. Prostorné pozemky nabízejí u všech domů panoramatické výhledy naúdolí Vltavy, zejména pak na protější svahy a skály pravéhovltavského břehu. Skvělá dostupnost autem, vlakem i přes vodu. Dole, pod projektem, pod skálou vedou cesty podél řeky přímo stvořené pro klidné procházky i sportování. V blízkém i širším okolí mnoho přírodních a kulturních památek a rezervací, kde můžete tvořit, bavit se i obdivovat.

VODA – VLTAVSKÝ MEANDR

Voda je pro život také esenciální. Nedaleko vašeho domu teče matka řek ve svém mohutném toku. S vodou jako takovou nakládáme v domech velmi šetrně. Budete hospodařit se šedou vodou, využívat ji například k zálivce. Projekt zde počítá s maximálním využitím odpadních vod. Pro podporu hojnosti vody získávají domy část své zásoby přímo z Vltavy. Vaše domy budou v bujné zeleni i na jižní stráni, zavlažené a vy plni energie z vltavského proudění.

OHEŇ – ENERGIE SLUNCE

Bez slunečního záření by nebylo života na Zemi. Máte možnost stát se specialisty na spolupráci se Sluncem. Vaše domy z něj budou získávat drahocennou energii. Tím zejména podpoří vaši nezávislost a samozřejmě enormně odlehčí vašim výdajům. Energii ze Slunce čerpáme my, vše živé na naší planetě a teď i vaše domy. Může být efektivně využita v mnoha ohledech. Domy Na Meandru jsou orientovány na jih, na skalním podloží, a solární energie v nich bude využita ve svých maximech. FVE (fotovoltaická elektrárna) s případným úložištěm elektrické energie se bude starat o kompletní spotřebu elektřiny v domě. Teplou vodu zajistí termika. Vytápění čerpadlo země voda. Předpokládané roční náklady díky Slunci a technologiím budou ve skutečně příjemné výši (cca 20 - 25.000 Kč ročně).

ČERSTVÝ VZDUCH – VYSOKO NAD ŘEKOU

Projekt nabízí dnes tolik ceněný intimní leč velkorysý osobní prostor! Interiéry domů jsou praktické, prosvětlené a vzdušné. Zahrady umožňují rozlet. Rovněž širší prostor nabízí mnohé – možnosti zdravého pohybu i kouty k duševnímu rozjímání s životní pohodou úzce souvisejícím. Bydlení mimo hlavní město, v krásné dojezdové vzdálenosti, vám nabídne každý den vašeho života čistší ovzduší k dýchání. Dopřejte si bydlení tam, kde Vám okolní krajina dá čerstvý vzduch z první ruky.